X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

راه حل ها

انسان موجودی است که حل مساله می داند

تفاهم اول

تفاهم داشته باشیم که راه  حل های درست را به راحتی کنار نگذاریم و به اندازه توان بر آن اصرار کنیم.

مثل؟

ما ایرانی ها یا شرقی ها یا موجودات زمینی باورهای عجیبی داریم که اغلب ما را وادار می کنند راه حل اصلی را نپذیریم چرا که دوست داریم دنیا مطابق باورمان باشد باوری که می تواند ناشی از تجربه ما و اجداد ما باشد نه از روح حقیقت